שעורי בית יב 1

החומר לבחינה באזרחות שתתקיים ביום רביעי, 12.9.2012 :

  1. הרקע להקמת מדינת ישראל : החלטה 181 של האו"ם.

  2. הכרזת העצמאות: תוכן, תוקף משפטי, מעמד מעין חוקתי (בג"צים רלבנטיים).

  3.א. מאפייניה של מדינת ישראל כמדינה יהודית (מודל ה"מגן דוד"). כולל הסכם הסטטוס קוו וחוק השבות.

  3.ב. מדינת ישראל והעם היהודי בתפוצות .

  4. זהות ומרכיבי זהות.

  5. לאום, לאומיות (לאומיות אתנית / פוליטית), סוגי מדינות לאום.

  6. גישות לאופייה של מדינת ישראל ( 6 גישות).

  7. מהי דמוקרטיה ?אמנה חברתית,  דמוקרטיה פורמלית ודמוקרטיה מהותית.

  8. גישה ליברלית וגישה סוציאל-דמוקרטית.

  9. עקרון שלטון העם :כולל: סוגי דמוקרטיה:  ישירה ועקיפה ; שיטות ממשל:  פרלמנטארית ונשיאותית, משאל עם .

 10. עקרון הכרעת הרוב.

 11. עקרון הפלורליזם, סובלנות והסכמיות.

 12. עקרון זכויות האדם והאזרח. כולל: עקרון השיוויון ומדיניות: הבחנה, העדפה מתקנת ואפלייה פסולה, התנגשויות בין זכויות,

       זכויות קבוצה ומיעוט, גישות שונות לזכויות מיעוט (3 גישות).

 13. חובות האזרח.

 14. עקרון הגבלת השלטון כולל: הפרדת רשויות + עירוב סמכויות בישראל, בחירות, מנגנוני ביקורת פורמליים ובלתי פורמליים וכו.

 

שיהיה בהצלחה...
דני

 


Comments