מבנה בחינת הבגרות באזרחות

שלד בחינת בגרות באזרחות שתי יחידות לימוד

 
א. משך הבחינה:   שעתיים.

ב. מבנה השאלון ומפתח הערכה:  בשאלון ארבעה פרקים.

    פרק ראשון  (1X14)                  14 נקודות

    פרק שני     (3X9) + (1X13)      40 נקודות

    פרק שלישי  (2X12)                  24 נקודות

    פרק רביעי   (2X11)                  22 נקודות

                                     סה''כ:    100 נקודות

על התלמיד לענות על סה"כ 9 שאלות מתוך 20 שאלות על פי המבנה הבא:

 

פרק ראשון: (14 נקודות)

ענה על אחת מהשאלות 1-2

1.אירוע בעל שני צדדים.

2.אירוע בעל שני צדדים.

 

 פרק שני: (40 נקודות)

בפרק זה עליך לענות על ארבע שאלות:

על שלוש מהשאלות 7-3 (לכל שאלה 9 נקודות)

ועל אחת מהשאלות 9-8 (לכל שאלה 13 נקודות)

 

ענה בקצרה על שלוש מהשאלות  7- 3.

3.שאלת ידע פשוטה.

4. שאלת ידע פשוטה.

5. שאלת ידע פשוטה.

6. שאלת ידע פשוטה.

7. שאלת ידע פשוטה.

ענה על אחת מהשאלות 9 - 8.

8.שאלת ידע מורכבת.

9. שאלת ידע מורכבת.

 

פרק שלישי: (24 נקודות)

בפרק זה יש  שני קטעים – כל תלמיד עונה על הקטע המתאים לפרקים שלמד בכיתה.
אין אפשרות לבחור בין הקטעים

 

קטע 1,  רק לתלמידים הלומדים את הנושאים  באפשרות א'  

קרא בעיון את הטקסט שלפניך,וענה על שתיים מהשאלות 12 - 10 (לכל שאלה 12 נקודות).

10.שאלה על הטקסט.

11.שאלה על הטקסט.

12.שאלה על הטקסט.

 

קטע 2   , רק לתלמידים הלומדים את הנושאים באפשרות ב'

קרא בעיון את הטקסט שלפניך,וענה על שתיים מהשאלות 15-13 (לכל שאלה 12 נקודות).

13.שאלה על הטקסט.

14.שאלה על הטקסט.

15.שאלה על הטקסט.

 

פרק רביעי:  (22 נקודות)

ענה על שתיים מהשאלות 20-16 (לכל שאלה 11 נקודות).לענות על שתיים מתוך חמש שאלות

16.אירוע עם צד אחד

17. אירוע עם צד אחד

18. אירוע עם צד אחד.

19. אירוע עם צד אחד

20  שאלת עמדה, הדורשת מיומנות של טיעון (שאלה חדשה, ראו דוגמא בחוזר מפמ"ר תשס"ט מס' 1)
                                                      

Comments